Boeken

Politiek en socialism zijn onderwerpen die heel discutabel zijn. Om deze begrippen te kunnen begrijpen, moet je er boeken over lezen. Hier vind je een paar aangeraden titels over politiek en socialisme. 

The Politics of Socialism: An Essay in Political Theory  

Door – John Dunn  

De auteur beoordeelt de sterkten en zwakten van socialisme in zijn boek. Hij is ervan overtuigd dat de toekomst van het socialisme voor heel wat uitdagingen zal komen te staan. Het is van belang dat men de echte problemen erkent en hier de oorzaken van vindt. Dit boek helpt je te begrijpen wat socialisme is. 

Why Not Socialism? 

Door – G. A. Cohen 

Veel mensen debatteren over het concept van socialisme. De auteur is een politieke filosoof en hij legt in zijn boek uit wat de obstakels van het huidige socialisme zijn. Hij wijst erop dat mensen in een maatschappij elkaar niet gelijk zouden behandelen. Dus, hoe wenselijk het socialisme ook is, praktisch kan het onmogelijk zijn. 

Capitalism, Socialism, and Democracy  

Door – Joseph A. Schumpeter  

Als je wil weten waar de wereldeconomie precies heen gaat, is dit boek een aanrader. De auteur schrijft heel intellectueel over kapitalisme, democratie en individueel despotisme. 

Democracy in America 

Door – Alexis de Tocqueville 

Hoewel het boek een hele tijd geleden geschreven is, is het nog altijd toepasbaar om de huidige politiek in Amerika te leren begrijpen. In dit boek lees je over discussies over autoritaire democratie en individueel despotisme. 

Why Bad Governments Happen to Good People 

Door – Danny Katch 

Dit boek geeft meer uitleg over waarom het Amerikaanse politieke systeem niet meer in voordeel van het volk werkt. De auteur gelooft dat de laatste verkiezing een resultaat was van corruptie, die al jaren aan de gang is. Hij gelooft ook dat grootschalige sociale bewegingen voor verandering in het politieke scenario moeten brengen. 

Deze boeken zouden je genoeg kennis moeten verlenen over politiek en socialisme. Je leert ook bij over de toekomst ervan. Al deze vermelde boeken zijn absolute aanraders.