Ontkenning

We doen ons best om de inhoud van deze site voor te bereiden. Echter, Internationale Socialisten kan de uitdrukkingen en suggesties van de inhoud, evenals de nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Bovendien is Internationale Socialisten, voor zover toegestaan door de wet, niet verantwoordelijk voor enige verliezen en / of schade als gevolg van het gebruik van de informatie op onze website.

De links op onze website kunnen leiden naar externe sites, die alleen voor het gemak worden aangeboden. Alle informatie of verklaringen die op deze sites zijn verschenen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of op andere wijze goedgekeurd door onze site. Voor deze externe sites kan Internationale Socialisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van of de inhoud die zich erop of er doorheen bevindt. Bovendien zijn eventuele verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik van deze inhoud of internet in het algemeen.